La vergonya de la Catalunya Convergent!

http://elpais.com/diario/2003/12/15/catalunya/1071454042_850215.HTML